Kiến thức nhà đất

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình mới nhất 2021

Biên bản nghiệm thu công trình là kỷ lục được lập sau khi hoàn thành các dự án. Biên bản này được thực hiện bởi các cá nhân và doanh nghiệp nhằm mục đích đánh giá chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách viết một biên bản nghiệm thu công trình chính xác và đầy đủ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những mẫu biên bản nghiệm thu công trình chính xác nhất để các bạn tham khảo và dễ dàng thực hiện.

Biên bản nghiệm thu dự án
Biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là biểu mẫu văn bản do các cá nhân hoặc doanh nghiệp lập ra, dùng để ghi lại quá trình nghiệm thu và hoàn thành công trình. Trong biên bản này, nội dung sẽ ghi rõ các hạng mục công việc, địa điểm thi công và thành phần tham gia, đánh giá nghiệm thu công việc, v.v.

Bạn Đang Xem: Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình mới nhất 2021

Biên bản nghiệm thu công trình là gì?
Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Mục đích của việc lập biên bản nghiệm thu công việc

Để xác định công trình đã hoàn thành và đến giai đoạn nghiệm thu hay chưa, có đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện đưa vào sử dụng hay không thì cần phải có biên bản nghiệm thu dự án.

Biên bản nghiệm thu công trình Việc này được lập ra với mục đích đánh giá chất lượng công trình, xem xét các hạng mục đã ổn định chưa và có nên đi vào hoạt động hay không?

Mục đích của việc lập biên bản nghiệm thu công trình
Mục đích của việc lập biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Hiện nay, có rất nhiều mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng khác nhau. Do đó, bạn có thể bị nhầm lẫn. Dưới đây là 2 mẫu biên bản nghiệm thu chính xác nhất mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu Biên bản nghiệm thu xây dựng
Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____________________________________

……. , ngày ……. có thể….

BIÊN BẢN CHẤP NHẬN HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC ĐÃ ĐƯỢC BÀN TAY ĐỂ SỬ DỤNG

Tên công trình: …………………………………………………….

Địa điểm xây dựng: …………………………………………………….

Các thành phần được kiểm tra trực tiếp:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

Ông nội …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Ông nội …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………….

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

Ông nội …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Ông nội …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Đại diện đơn vị cung cấp, chuyển giao và lắp đặt công nghệ:

Ông nội …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Ông nội …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Đại diện đơn vị thi công (nếu có):

Ông nội …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Ông nội …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………

Thời gian chấp nhận:

Bắt đầu: ………… ..giờ, ngày ………… tháng …………. năm …………………………………………

Kết thúc: ………… ..giờ, ngày ………… tháng …………. năm ……………………………………….

Trong: ………………………………………………………………………………

Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện

1. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

Tài liệu bao gồm:

 • Hồ sơ công nghệ, thiết kế thiết bị, xây dựng và lắp đặt
 • Bản vẽ hoàn thiện
 • Kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị trong quá trình thi công xây dựng công trình
 • Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng
 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
 • nhật ký xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu khóa liên động không tải

2. Chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng (so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): Ghi rõ chất lượng của từng hạng mục theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành sản xuất,…

……………………………………………………………………………………………….

3. Ý kiến ​​khác: Nêu những vấn đề cần lưu ý hoặc những vấn đề cần khắc phục khi vận hành, sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì …

……………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu gạch lát nền nhà giả gỗ đẹp, giá rẻ cập nhật mới nhất 2021

Kết luận: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu chỉnh sửa, cải tiến bổ sung và các ý kiến ​​đóng góp khác nếu có.

……………………………………………………………………………………………….

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN CUNG CẤP, CHUYỂN NHƯỢNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hồ sơ chấp nhận bao gồm:

 • Các tài liệu liên quan để làm cơ sở nghiệm thu.
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này nếu có.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____________________________________

BIÊN BẢN CHẤP NHẬN HOÀN THIỆN CÔNG VIỆC ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG

1. Công trình (Dự án): ……………………………………………………………………………………………….

2. Hạng mục công việc: ………………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………….

4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1 Các thành phần được kiểm tra và nghiệm thu trực tiếp:

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

Ông: …………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Ông: …………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát (nếu thuê Tư vấn giám sát):

Ông: …………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Ông: …………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Đại diện nhà thầu thi công (cơ khí nếu có): (ghi tên nhà thầu thi công)

Ông: …………… .. Chức vụ: …………………………………………………….

Ông: …………… .. Chức vụ: …………………………………………………….

Đại diện nhà thầu tư vấn thiết kế: ………………. (Ghi tên nhà thầu tư vấn)

Ông nội: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………….

Ông nội:…………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………….

4.2 Đơn vị khách (nếu được mời):

Đại diện Phòng chuyên môn: ……………………. (Tên phòng chuyên môn)

Ông nội: …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

Ông nội: …………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

Đại diện đơn vị quản lý khai thác:…. (Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)

Xem Thêm : Mẫu gạch giả đá đẹp, gạch ốp chân tường giả đá trang trí 2021

Ông nội: …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Xem Thêm : Mẫu gạch giả đá đẹp, gạch ốp chân tường giả đá trang trí 2021

Ông nội: …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Đại diện UBND huyện …………. (Ghi tên UBND huyện, nếu được mời)

Xem Thêm : Mẫu gạch giả đá đẹp, gạch ốp chân tường giả đá trang trí 2021

Ông nội: …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Xem Thêm : Mẫu gạch giả đá đẹp, gạch ốp chân tường giả đá trang trí 2021

Ông nội: …………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………

Các đơn vị khác (nếu có) …………………………………………………….

5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Thời gian:

 • Bắt đầu: ………… .ngày …… tháng… .. ……
 • Kết thúc:… ..ngày …… .tháng… ..… ..

Địa điểm: …………………… .. (Địa điểm nghiệm thu)

6. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu:

Các tài liệu làm cơ sở nghiệm thu:

 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: (Ghi số và ngày ký quyết định)
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định số …… .ngày… ..ngày… .tháng).
 • Hợp đồng xây dựng: Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng.
 • Văn bản yêu cầu nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng của nhà thầu thi công xây dựng công trình: Ghi số, ngày, tháng, năm của văn bản yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu.
 • Hồ sơ hoàn công (hạng mục công trình) do ……. (ghi tên nhà thầu thi công) ngày…. tháng …. năm ….. đã được giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.
 • Số nhắn tin… .ngày… .tháng… .năm…. được Cục Quản lý hoạt động xây dựng chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng.

Chất lượng và khối lượng công trình (hạng mục công trình):

(Phần quy mô công trình nêu một số thông số cơ bản về quy mô, kết cấu công trình)

 • Thời gian xây dựng:
  • Ngay băt đâu:
  • Kết thúc ngày:
 • Khối lượng công việc (hạng mục công việc):

(Lập bảng các công việc chính theo thiết kế và thực tế triển khai)

(So ​​sánh với thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật để có thể nhận xét, đánh giá chất lượng công trình).

Các ý kiến ​​khác (nếu có): …………. (Chèn các ý kiến ​​khác nếu có)

7. Kết luận:

Nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) ………… (tên đầy đủ công trình / hạng mục công trình) …… đã thi công để đưa vào sử dụng.

Yêu cầu sửa chữa, cải tiến bổ sung hoặc các ý kiến ​​đóng góp khác (nếu có) …… (ghi các yêu cầu sửa chữa, cải tiến nếu có)

Các bên tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐƠN VỊ THI TRỰC TIẾP

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÚY LỢI 10 HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TƯ VẤN GIÁM SÁT TƯ VẤN (NẾU CÓ) NHÀ THẦU XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ KHÁCH

Phòng chuyên môn …………………… .. (Tên phòng chuyên môn) …………………… ..

1. Đơn vị quản lý khai thác: ………… .. (Tên đơn vị quản lý khai thác) …………………… ..

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện ……………………………………………………………………………………………… ..

Lưu ý: Nội dung biên bản nghiệm thu công trình này phải được đánh máy hoàn chỉnh (không viết tay).

Đây là các mẫu biên bản nghiệm thu dự án Được sử dụng rộng rãi và chính xác nhất hiện nay. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ viết được biên bản nghiệm thu công trình để phục vụ cho công việc của mình.

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi CityA Homes thông qua các kênh sau:

 • Hotline: 0905 389 389 VND
 • Email: cityahomes.vn@gmail.com

CityA Homes hiện đang có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng Thiết kế nhà đà nẵng. CityA Homes sẽ hỗ trợ bạn 24 / 24h với cam kết chất lượng tốt nhất!

Nguồn: https://datmientrung247.com
Danh mục: Kiến thức nhà đất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button